Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

BgWineShop.com

www.bgwineshop.com

Wine club Varna

www.wine-varna.com

bulgarianwinereport.com

www.bulgarianwinereport.com

novinaria.com

www.novinaria.com

Sky catering

www.skycatering.bg

SweetThings by Anna Pavlova

https://www.facebook.com/sweetsbypavlova

FINE EUROPEAN WINES

www.fineeuropeanwines.com

Министерство на туризма

www.tourism.government.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.