Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

На 23.Февруари ще се проведе клубната среща на членовете на БАСВ

2010-02-12 10:36:33

клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се проведе на 23.Февруари /вторник/ от 19 часа в ресторанта на хотел "Планет Парк" ...

Уважаеми колеги,
клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се проведе на 23.Февруари /вторник/ от 19 часа в ресторанта на хотел "Планет Парк" от веригата Best Western в кв.Чайка

Продължаваме дегустациите "на сляпо"
С решение на УС на БАСВ от 5.Януари 2010 г. такса участие в дегустации 10лв за членове на БАСВ срещу представяне на членска карта, а за нечленуващите такса 20лв

P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на две вноски за календарната година

"Алианц Банк България" АД
BG 77BUIN95611000117914
BIC BUINBGSF
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.