"Ако виното изчезне от човешките творения, в здравето и съзнанието ще възникне пустота, далеч по-страшна, отколкото всички изстъпления, които му се вменяват във вина"
Бодлер

Среща на членовете на БАСВ

2010-05-03 13:00:52

Поредната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се състои на 11.май /вторник/ от 19 часа в Cafe salon на Central Plaza Mall

Уважаеми колеги,
поредната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се състои на 11.май /вторник/ от 19 часа в Cafe salon на Central Plaza Mall /ул.Никола Вапцаров 5/

Ще ни гостува екипът на винарска изба Росиди с.Николаево община Сливен.

www.rossidi.com

Ще дегустираме и новата серия вина Quantum на Домейн Бойар Сливен

С решение на УС на БАСВ от 5.Януари 2010 г. такса участие в дегустации 10лв за членове на БАСВ срещу представяне на членска карта, а за нечленуващите такса 20лв

P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на две вноски за календарната година

"Алианц Банк България" АД
BG 77BUIN95611000117914
BIC BUINBGSF
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.