Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

Резултати от дегустация на вина от ВИ "Марян"

2012-12-10 11:54:00

На клубната среща на 4.12.12 бе представен и прародителят на пшенишата – лимецът

На клубната среща на 4.12.12 бе представен и прародителят на пшенишата – лимецът

БГ Агро е една от първите компании в България, които произвеждат лимец (www.limec_bgagro.bg)

Еднозърнестия лимец е превъзходна храна, която превъзхожда по качества и генетична стабилност останалите видове пшеница

Дегустирани и оценени бяха следните вина на ВИ "Марян":


Вино точки
Совинъон блан 2011 г. 83
Шардоне 2011 г. 86
Розе 2011 г. / Мерло, Каберне совиньон и Каберне фран/ 83
Кюве2011 г. /Мерло-60%, Каберне совиньон – 33% и Каберне фран – 7%/ 86


Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.