Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

В bgsommelier.com стартира нова рубрика „Препоръчано от нас”.

2010-04-21 11:10:56

Тук ще публикуваме информация за наши партньори

Стартира нова рубрика в bgsommelier.com „Препоръчано от нас”. Тук ще публикуваме информация за наши партньори, които смятаме, че са полезни и които предоставят специални условия за членове на асоциацията.

http://bgsommelier.com/index.php?ekod=bg&menu=17

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.