„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“
Галилей

Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите

ул.”Любен Каравелов” 54

9000 гр. Варна

тел.: +359 (887) 626080

факс: +359 (52) 610 307

e-mail: office@bgsommelier.com

www.bgsommelier.com
Банкова сметка:

''Алианц Банк България'' АД

BG 77BUIN95611000117914

Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.