„Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите” BULGARIAN SOMMELIERS AND WINE CONNOISEURS ASSOCIATION е създадена с цел да поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина в България. В нея членуват професионални сомелиери, собственици на изби, търговци и вносители на вина, както и много любители на божествената напитка вино.

За ценителите на виното е важно да знаят, че Асоциацията е за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове и други лица със същия предмет на дейност. В края на всяка година членовете на БАСВ имат амбицията да осъществят класация по собствено точкуване на всички дегустирани от тях вина, която да е е ценен пътеводител за всеки потребител.

Основен момент в дейността на БАСВ ще бъде развиването на винената култура на членуващите в нея. За целта два пъти месечно ще се провеждат тематични семинари и дегустации. За лектори са поканени български и чуждестранни винени експерти.

Цели на БАСВ:

  1. Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;
  2. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитие на търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина в България;
  3. Да разработва програми за развитие на дейността на членове си;
  4. Да популяризира постиженията и възможностите на своите членове в чужбина;
  5. Да задоволява интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ;
  6. Да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове и други лица, имащи същият предмет на дейност;
  7. Да съдейства за подобряване на квалификацията на членове си, като им оказва всестранна помощ и съдействие;
  8. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина.
  9. Да разпространява знания и умения, като повишава нивото на винена култура чрез организиране и провеждане на курсове, семинари, теоретични и практически обучения.
  10. Да участва в международни сомелиерски организации като пълноправен член, както и да участва, да си партнира и асоциира с други неправителствени организации като пълноправен или асоцииран член.

Какво организираме:

Фестивал „Вино и храна“

традиционното международно изложение (запазена търговска марка с авторско право в Патентното ведомство на България)

winefoodfestival.eu

Фестивал „Винен тур по света“

дегустация на вина от стария и новия свят

„Коледна кулинарна фиеста“

кулинарно състезание, съвместно с Българската асоциация за кулинарна култура;

Семинари, курсове и дегустации на български и чуждестранни винарни

Консултации от професионален сомелиер

по организация на мероприятия и създаване на винени листи на хотели и ресторанти

Винени турове с гид професионален сомелиер