Българска асоциация за кулинарна култура

www.bacc-bg.com

Професионална гимназия по туризъм "проф. д-р Асен Златаров" - Варна

www.pgtvarna.com

Колеж по туризъм - Варна

www.ct-varna.com

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org

Варненска туристическа камара

www.vct-bg.org

Варненска асоциация на хотелиерите и ресторантьорите

www.varh.org

Черноморска регионална лозаро-винарска камара Варна

www.rlvkvarna.com

Асоциация за реклама и комуникации в туризма

www.aact.eu

"Фестивал вино и храна"

www.winefoodfestival.eu