„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“
Галилей

Управителен съвет


Стефка Свещарова


Георги Филипов

Свързан професионално с туризма, компютрите и рекламата, а гурмето и хубавото вино са хоби и страст.
Явор Георгиев

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.