„Бог е създал водата — а човекът създал виното.“
Виктор Юго

Допълнителни материали:

Membership.doc (MS Word, 35 КБ)

/1/ Членството в БАСВ е доброволно.

/2/ Членове на „Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите” могат да бъдат: български и чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите на Сдружението и приемат неговия Устав.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.