„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“
Галилей

Стани член на БАСВ

Всеки свързан професионално или като хоби с виното е добре дошъл в нашата организация. БАСВ е създадена с цел да поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството, дегустацията на вина, кулинарията и добрите обноски на масата. - "Защото домът е там, където е виното''

Membership.doc (MS Word, 35 КБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.