„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“
Галилей
Име / Организация

Анна Люцканова

Атанас Кавалджиев

Биляна Корчева

Бойка Цонева

Валентин Давидов

Велизара Лазарова-Димитрова

Виолета Манчева

Галина Цекова

Георги Будаков

Георги Филипов

Гергана Стамова

Григор Григоров

Данаил Боричев

Диана Кавалджиева

Диана Раданова

Дими Друмева

Здравко Великов

Ива Косева

Ивайло Лилов

Иван Косев

Иво Дончев

Ирина Дикова

Камелия Димова

Камен Коев

Кирил Бориславов

Кирил Диков

Климентина Милкова

Корнелия Кирилова

Коста Канариев

Красимир Атанасов

Красимир Кирилов

Кремена Иванова

Кристина Кирякова

Марин Атанасов

Марин Маринов

Милен Цвятков

Милена Генчева

Мирослав Петров

Михаил Кодов

Надежда Стефанова

Наталия Димитранова

Нели Атанасова

Нели Георгиева

Нина Георгиева

Пламен Господинов

Радослав Манчев

Радостина Георгиева

Росен Венелинов

Севдалин Стамов

Севдалина Чакърова

Соня Алексиева

Станислав Николаев

Стелияна Стоянова

Стефка Свещарова

Стоян Стоянов

Тамара Чакърова

Таня Бойкова

Татяна Петрова

Татяна Попова

Татяна Прокопова

Теодор Павлов

Тонка Тотева

Филка Георгиева

Христина Врангелова

Христо Желязков

Христо Иванов

Цветелина Левашка

Юлия Бейлерян

Явор Георгиев

Явор Люцканов

Явор Свещаров

Яна Петкова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.