"Ако виното изчезне от човешките творения, в здравето и съзнанието ще възникне пустота, далеч по-страшна, отколкото всички изстъпления, които му се вменяват във вина"
Бодлер
Име / Организация

Анна Люцканова

Атанас Кавалджиев

Бойка Цонева

Валентин Давидов

Велизара Лазарова-Димитрова

Виолета Манчева

Галина Цекова

Георги Будаков

Георги Филипов

Гергана Горунска

Гергана Стамова

Григор Григоров

Данаил Боричев

Диана Кавалджиева

Диана Раданова

Дими Друмева

Живко Нарлев

Здравко Великов

Ива Косева

Ивайло Лилов

Иван Косев

Иво Дончев

Ирина Дикова

Камелия Димова

Камен Коев

Кирил Бориславов

Кирил Диков

Климентина Милкова

Корнелия Кирилова

Коста Канариев

Красимир Атанасов

Красимир Кирилов

Красияна Николаева

Кремена Иванова

Кристина Кирякова

Марин Атанасов

Марин Маринов

Милен Цвятков

Милена Генчева

Мирослав Петров

Михаил Кодов

Надежда Стефанова

Нели Атанасова

Нели Георгиева

Нина Георгиева

Пламен Господинов

Радослав Манчев

Радостина Георгиева

Росен Венелинов

Севдалин Стамов

Снежана Желева

Соня Алексиева

Станислав Николаев

Стелияна Стоянова

Стефка Свещарова

Стоян Стоянов

Тамара Чакърова

Таня Бойкова

Татяна Петрова

Татяна Попова

Татяна Прокопова

Теодор Павлов

Тонка Тотева

Филка Георгиева

Христина Врангелова

Христо Желязков

Христо Иванов

Цветелина Левашка

Юлия Бейлерян

Явор Георгиев

Явор Люцканов

Явор Свещаров

Яна Петкова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.