"Ако виното изчезне от човешките творения, в здравето и съзнанието ще възникне пустота, далеч по-страшна, отколкото всички изстъпления, които му се вменяват във вина"
Бодлер
Име / Организация

Атанас Кавалджиев

Биляна Корчева

Валентин Давидов

Ваня Попова

Велизара Лазарова-Димитрова

Виолета Манчева

Галина Цекова

Георги Филипов

Гергана Стамова

Данаил Боричев

Даниела Цочева

Диана Кавалджиева

Диана Раданова

Дими Друмева

Есян Михайлова

Здравко Великов

Ива Косева

Ивайло Лилов

Иван Косев

Иво Дончев

Ирина Дикова

Каля Великова

Камелия Димова

Кирил Бориславов

Кирил Диков

Климентина Милкова

Корнелия Кирилова

Коста Канариев

Красимир Атанасов

Красимир Кирилов

Кремена Иванова

Кристина Кирякова

Марин Атанасов

Марин Маринов

Мария Райчева

Милен Цвятков

Милена Генчева

Мирослав Петров

Михаил Кодов

Надежда Стефанова

Наталия Димитранова

Нели Атанасова

Нели Георгиева

Олга Василенко

Пламен Господинов

Радослав Манчев

Радостина Георгиева

Росен Венелинов

Росица Димитрова

Севдалин Стамов

Севдалина Чакърова

Соня Алексиева

Станислав Николаев

Стелияна Стоянова

Стефка Свещарова

Стоян Стоянов

Тамара Чакърова

Таня Бойкова

Татяна Петрова

Татяна Попова

Татяна Прокопова

Теодор Павлов

Тонка Тотева

Филка Георгиева

Христина Врангелова

Христо Желязков

Христо Иванов

Цветелина Левашка

Юлия Бейлерян

Юлиян Михайлов

Явор Георгиев

Явор Люцканов

Явор Свещаров

Яна Петкова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.