Семинар "DEEP DIVE'' част първа,познатите непознати бели сортове.

Във винопроизводството нетърпението няма да ви отведе никъде. Гроздето зрее толкова бързо, колкото иска и също виното отлежава толкова бавно, колкото намери за добре.

Вино семинари

Във  винопроизводството нетърпението няма да ви отведе никъде. Гроздето зрее толкова бързо, колкото иска и  също виното отлежава толкова бавно, колкото намери за добре. Не всички места, където е засадена лозата, дават сравними по качества вина. Почитана от времето мъдрост сред лозарите е, че има лозя, които с подходящи и постоянни грижи  произвеждат изключителни вина всяка година , докато на други места се правят вина, които може да не са по-добри от добрите. Някои от спецификите, които отличават едно изключително лозе, са ни добре  известни. Но човек не може да ги разглежда изолирано, защото оскъдната почва сама по себе си няма да ''роди'' голямото вино. Важно е да се изследва взаимодействието между структурата на почвата, валежите, въздушните течения, експозицията, надморската височина , развитието на температурата по време на вегетационния цикъл , като се обърне специално внимание на контрастите между деня и нощта.Взаимодействието между химическите вещества, които са се образували при  метаболизма на лозата и ферментацията, както и заради техниките, прилагани при създаването на виното и отлежаването му,  усещането за уникалност на всяко вино е предизвикателството в дегустацията.
 

10