Клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) 18 Май

18.май от 19 часа в ресторанта на хотел ’’Планет Парк’’ от веригата Best Western в кв.Чайка

Предстоящи събития

Уважаеми колеги,
клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се проведе на 18.май от 19 часа в ресторанта на хотел’’Планет Парк’’ от веригата Best Western в кв.Чайка

Дегустация на ‘’сляпо’’на вина от ЮЖНА АФРИКА

Такса участие 5лв/моля да заплащате таксата на входа на ресторанта и да записвате името си.

Ако поканите с вас колега или приятел, който не членува в БАСВ ще трябва да заплати таксата 10лв.


P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на три вноски за календарната година
''Алианц Банк България'' АД
BG 77BUIN95611000117914
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите

Ако внасяте таксата по банковата сметка,
моля носете копие от вносната бележка