Дегустация на вината на винарска изба Синтика

На 3.юни /сряда/ от 17:00 до 19:00 часа ще се проведе дегустация на вината на винарска изба Синтика - модрен и изцяло нов винарски комплекс, наследник на традициите на изградената в средата на миналия век Комплексна опитна станция в гр. Сандански

Предстоящи събития

Експерименталният аграрен център на българския югозапад дава на селското ни стопанство десетки нови клонове, вариации и сортове на различни култури. Тук са създадени уникалните сортове Ранна Мелнишка лоза/Мелник 55/, Мелнишки Рубин, Мелник 82, Сандански Мискет и др.

Тероарните вина на винарска изба Синтика носят спецификата и уникалността на района, известен с лозарството и винарството още от времето на древните СИНТИ /тракийско племе/, живяли тук преди хилядолетия.

Очакваме ВИ в р-т mr.Baba /южен плаж/