„Велик подбудител е виното — омайното вино, увличащо дори най-мъдрия да пее, да се смее, да танцува и да изрича думи, които е по-добре да не бъдат изричани.“
Омир

Клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ), 21.Януари 2010

2010-01-10 19:07:32

Уважаеми колеги, клубната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се проведе на 21.Януари /четвъртък/ от 19 часа в ресторанта на хотел’’Планет Парк ’’ от веригата Best Western в кв.Чайка

Продължаваме дегустациите ‘’ на сляпо’’ на вина от нетрадиционни , но модерни за съвременното българско винопроизводство сортове

С решение на УС на БАСВ от 5.Януари 2010 г. такса участие в дегустации 10лв за членове на БАСВ срещу представяне на членска карта, а за нечленуващите такса 20лв

P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на две вноски за календарната година

''Алианц Банк България'' АД
BG 77BUIN95611000117914
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите

Ако внасяте таксата по банковата сметка, моля носете копие от вносната бележка

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.