19.04.2010

Предстои среща на членовете на БАСВ на 27 април 2009г.

Уважаеми колеги,
поредната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се състои на 27.април /вторник/ от 19 часа в Cafe salon на Central Plaza Mall /ул.Никола Вапцаров 5/

Предстоящи събития

Уважаеми колеги,
поредната среща на членовете на Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите (БАСВ) ще се състои на 27.април /вторник/ от 19 часа в Cafe salon на Central Plaza Mall /ул.Никола Вапцаров 5/

Ще ни гостуват собственикът и енологът на винарска изба Шато Коларово.

Ще дегустираме вината от реколта 2008

С решение на УС на БАСВ от 5.Януари 2010 г. такса участие в дегустации 10лв за членове на БАСВ срещу представяне на членска карта, а за нечленуващите такса 20лв

P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на две вноски за календарната година

"Алианц Банк България" АД
BG 77BUIN95611000117914
BIC BUINBGSF
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите