bonum vinum laetificat cor hominis_ (бонум винум летификат кор хоминис) — доброто вино весели сърцето на човека
Латинска поговорка

Винена дестинация Сакар

2019-07-10 13:49:38

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.