„При победа заслужаваме шампанско, при поражение се нуждаем от него.“
Наполеон

Вкусът на Италия - винотур

2019-07-29 14:37:23

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.