Винената почивка - приключения и опит

Виното е достъпно, ежедневно удоволствие. Виненият туризъм е автентично преживяване с ‘‘духа‘‘ на виното, ключ към познанието. Не спирайте да дегустирате , но не спирайте и да учите за виното. Правилните знания и страстта да опознавате, от лозето до чашата.

Винени турове