Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

Винотур Salla (Блъсково) - Leventa (Русе) - Raynoff (Нисово)

2012-09-25 16:18:56

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.