"Ако виното изчезне от човешките творения, в здравето и в съзнанието ще възникне пустота, далеч по-страшна, отколкото всички изстъпления, които му се вменяват във вина."
Бодлер

Винотур Salla (Блъсково) - Leventa (Русе) - Raynoff (Нисово)

2012-09-25 16:18:56

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.