"Ако Бог е искал да запрети виното, тогава защо го е създал тъй прекрасно?"
Кардинал Ришельо

Винотур Salla (Блъсково) - Leventa (Русе) - Raynoff (Нисово)

2012-09-25 16:18:56

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.