Изложение Винотур 02.-04.04.2009

Във второто издание на изложението българските изби и производители на вино отново ще се срещнат с туроператорите, хотелиерите и ресторантьорите от българското Черноморие за пряко договаряне. Те ще направят заедно продажбите и покупките на вино за туристически сезон 2009, ще помогнат за развитието на винения туризъм в България

Дегустации

Традиционно на всеки щанд се прави дегустация на вино. Организаторът осигурява необходимият сервиз на дегустационните чаши. За всички посетители изложението е с вход - свободен. Продажбите на вино на дребно се извършват на самия щанд.

Изложението няма състезателен характер за производителите. Нашата идея е да го превърнем в среда за общуване, за да продължи разговорът за органично свързаните българско вино и туризъм - ВИНОТУР.

http://winetour-varna.com/bg/