Клубна среща с вината на ВИ "Тохун"

16-ти май /вторник/, хотел- ресторант ”Бялата къща’’, 18.30 часа, със специалното участие на ВИ’’Тохун’’ и инж. Даниела Стаматова - технолог на избата

Дегустации

Клубна среща -  16-ти май /вторник/

Домакин : хотел- ресторант ”Бялата къща’’

Начало : 18.30 часа

Със специалното участие на ВИ’’Тохун’’ и инж. Даниела Стаматова - технолог на избата

Земя, слънце, море и вино......................

Лозарството и винарството в днешно Поморие датира от древността, където се е произвеждало вино още през Iвек преди Христа и ако към традициите и изключителните благоприятни природни фактори – слънчевото греене и освежаващите морски бризове, ще разберем защо Поморие е един от най – интересните винени тероари в България. Винарска изба "ТОХУН" е модерна изба с класически – подземно, надземен тип за преработка на грозде с капацитет от 600 тона годишно. Избата разполага с високотехнологично Немско и Италианско оборудване, с цел производство на къси серии висококачествени вина.

Винарската изба разполага със 700 дка, собствени лозя, които са разположени в  Източен – Черноморски регион, в непосредствена близост до винарната.  Почвата е чернозем смолник и излужен чернозем. Умереноконтиненталния климат е с характерни течения от и към морето, съпътстващи с висока атмосферна влага по време на гроздобер,  благоприятствува за отглеждането на гроздата. Лозовите насаждения са засадени в периода 2000-2006г. и включват сортове Шардоне, Совиньон блан, Мерло и Каберне Совиньон. През 2013г. са преструктурирани 250 дка от съществуващите лозя, които са засадени със Сира, Пино Ноар, Семийон и нови клонове на Шардоне, Совиньон блан.

Винарска изба „Тохун” има 2 серии вина – СОРОКО и ГРЕУС, а през 2014 предложи на българския консуматор и ценител на вино нова серия вина с марка  ТОХУН.

"РИТУАЛ"  по приемане на нови членове на БАСВ ще бъде изпълняван по време на клубните срещи

P.S. плащането на чл.внос/ 50 лв встъпителна еднократна и 50лв годишна / може да бъде на две вноски за календарната година

"Алианц Банк България" АД

BG 77BUIN95611000117914
BIC BUINBGSF
Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценителите