Клубна среща с вината на Винарска изба "Едоардо Миролио"

Дегустации

Разположена в регион Тракийска низина в село Еленово, на 22 км. от Нова Загора.  Избата е заобиколена от лозя по хълмистите склонове, езеро и зелени ливади. От траките до днес, единственият поминък в района е отглеждането на грозде и производството на вино. Не един античен автор е възпял тракийското вино и рецептите които се предават от баща на син, поколения наред...