Учредяване на Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите”

На 1-ви февруари, денят на Трифон Зарезан, бе създадена „Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите” (BULGARIAN SOMMELIERS AND WINE CONNOISEURS ASSOCIATION). В нея членуват професионални сомелиери, собственици на изби, търговци и вносители на вина, както и много любители на божествената напитка вино. Председател на Асоциацията е Стефка Свещарова

Дегустации

На Общо събрание на 9-ти февруари бяха разяснени устава и принципите на функциониране на Асоциацията, чиято основна цел е да поощрява развитието на сомелиерството, винопроизводството и дегустацията на вина в България. Сред амбициозните задачи на новото сдружение е да помага на членовете си с инвестиции и информация, да популяризира постиженията и възможностите им извън страната.

За ценителите на виното е важно да знаят, че Асоциацията е за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове и други лица със същия предмет на дейност. В края на всяка година членовете на БАСВ имат амбицията да осъществят класация по собствено точкуване на всички дегустирани от тях вина, която да е е ценен пътеводител за всеки потребител.

Основен момент в дейността на БАСВ ще бъде развиването на винената култура на членуващите в нея. За целта два пъти месечно ще се провеждат тематични семинари и дегустации. За лектори са поканени български и чуждестранни винени експерти.

Галерия

БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване
БАСВ - Учредяване