Виното – начин на живот. Гостуваме в showroom BestCo Trade cash and carry - гр.Варна

Дегустации

Виното се е развило като част от живота, културата и диетата още от древни времена. Виното е културен символ, преминавайки от важен източник на хранене до културно допълнение към храната и веселието. Лозарството и винарството също се  развива във времето, днес някои  винарски региони  са признати от ЮНЕСКО за световно културно наследство. Навиците за пиене също се развиват през годините и днес потребителите все повече избират по-висококачествени вина, на които да се наслаждават в умерени количества като част от модерен, устойчив и здравословен начин на живот. Дегустацията на вино е свързана с проучване и изразяване на вашите предпочитания. Професионалистите от винения свят представят отговорно виното и  вдъхновят потребителите да се насладят напълно на виното и неговата култура по здравословен, позитивен и дружелюбен начин.

 

8