Председателят на УС на БАСВ Стефка Свещарова изнесе лекция на тема „Култура на винодегустацията” пред студенти на Нов български университет

Лекция на тема „Култура на винодегустацията” изнесе Председателят на УС на Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите г-жа Стефка Свещарова пред студентите от БП „Туризъм” на Нов български университет.

Статии

Лекция на тема „Култура на винодегустацията” изнесе Председателят на УС на Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите г-жа Стефка Свещарова пред студентите от БП „Туризъм” на Нов български университет. Тя беше гост-лектор по покана на департамент „Бизнес администрация” и представи пред студентите по Хотелиерство и ресторантьорство темите за културата на винодегустацията и професията на сомелиера.

В началото на лекцията, модераторът на събитието - доц. д-р Соня Алексиева, представи накратко историята и дейността на БАСВ, както и нейните основни цели и партньори. Студентите се запознаха с най-интересните инициативи на Асоциацията от създаването й през 2009 г. до днес, както и с организирането на Международното изложение „Фестивал вино и храна” в партньорство с Община Варна в морската столица вече четвърта  година.

Лекцията на Стефка Свещарова допълни от гледна точка на практиката теоретичната част от темата за работата в съвременния ресторант (култура на винодегустацията, специфика на винопроизводството, съдържание на винена листа и др.). Тя представи професионалното място на сомелиера в съвременното ресторантьорство и отговори на многобройните въпроси на студентите – от класата на най-добрите европейски вина  до успехите на българските изби. Заедно с аплодисментите на студентите, г-жа Свещарова получи и монографията „Туризъм и културно наследство”, издание на НБУ.