Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

Допълнителни материали:

Устав (MS Word, 69 КБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.