„Виното е светлината на слънцето, затворена във вода“
Галилей

Допълнителни материали:

Устав (MS Word, 69 КБ)

УС на БАСВ свиква Общо събрание на 08.01.2018 /публ. 01.12.2017/

Дневен ред ОС 08.01.2018 (PDF)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.