„При победа заслужаваме шампанско, при поражение се нуждаем от него.“
Наполеон

Българска Асоциация за Кулинарна Култура

www.bacc-bg.com

Професионална гимназия по туризъм "проф. д-р Асен Златаров" - Варна

www.pgtvarna.com

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org

Варненска туристическа камара

www.vct-bg.org

Brand Marketing Organization World Wines

www.bmoworldwines.com

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.