Делви от глина стояха със старо услаждащо вино редом надлъж до стената, побрали в издути търбуси сока божествен несмесен, за оня ден пазен, през който в своя си дом Одисей ще се върне след много неволи.
”Одисея” Омир

Българска Асоциация за Кулинарна Култура

www.bacc-bg.com

Професионална гимназия по туризъм "проф. д-р Асен Златаров" - Варна

www.pgtvarna.com

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org

Варненска туристическа камара

www.vct-bg.org

Brand Marketing Organization World Wines

www.bmoworldwines.com

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.